AGENDA

15-12-2018
Kerstbingo
Bekijk de volledige agenda

NIEUWS

TV uitzending over dokter Kolff, de vader van de kunstnier | 09-12-2018

TV uitzending Andere Tijden van 8 december 2018 schonk aandacht aan dokter Kolff, de uitvinder van de kunstnier.
De uitzending is hier te zien.

 

ATTENTIE VOOR ONZE LEDEN | 04-10-2018

Zijn er wijzigingen in uw gegevens

Bent u verhuist?

Is ons lid overleden?

Wordt u tijdelijk elders verzorgt?

Laat het NPV-OLVG weten?

 

In verband met de nieuwe privacy wet moet u het zelf aangeven.

 

Voor de nieuwe privacy wetgeving (AVG) hebben wij ook uw toestemming nodig.

Wilt u actie ondernemen op deze brief ?
Alvast bedankt.

 

 

Kolff Prijs 2018 voor uitvinders perfusiesysteem donororganen | 04-10-2018

De Kolff Prijs 2018 ging naar prof. dr. Gerhard Rakhorst en dr. ir. Arjan van der Plaats, Groninger pioniers van perfusiesystemen voor het verbeteren van donororganen.

De Kolff Prijs is een initiatief van de Willem Kolff Stichting en wordt sinds 1998 uitgereikt aan personen die baanbrekend onderzoek hebben verricht of een revolutionaire uitvinding hebben gedaan die rechtstreeks leidt tot verbetering van het leven van patiënten. Rakhorst en Van der Plaats bedachten  machineperfusie van donororganen. Met dit systeem worden organen (nier, lever, hart en longen) op een machine aangesloten en doorgespoeld en van zuurstof en voedingsstoffen voorzien, waardoor de conditie ervan verbetert. Uiteindelijk leidt dit tot succesvollere transplantaties.

John Jacobze (voorzitter Willem Kolff Stichting): “De medisch-technische innovatie van Rakhorst en Van der Plaats is van groot belang. Niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt maar vooral ook vanwege het enorme tekort aan donororganen. Het is een wezenlijke innovatie op een terrein waar nog veel winst voor de patiënt te behalen is.”

Uitreiking

De Kolff Prijs 2018 werd vrijdag 12 oktober 2018 tijdens de Wetenschapsdag uitgereikt (georganiseerd door de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nierstichting, NierNieuws, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en de Willem Kolff Stichting). Speciaal voor de uitreiking komt de dochter van Willem Kolff, mevrouw Adrie Burnett-Kolff, uit Engeland naar Nederland. De ontvangers spreken vervolgens de Kolff-lezing uit, waarin zij ingaan op hun baanbrekende werk. De pers is van harte welkom de uitreiking bij te wonen.

Over de Kolff Prijs

De Kolff Prijs is vernoemd naar de Nederlandse medisch pionier Willem Johan Kolff (1911-2009). Kolff ontwikkelde de kunstmatige nier (1943), een hartlong-machine (1956) en het kunsthart (1957). Kolffs uitvindingen redden nog altijd miljoenen mensenlevens over de hele wereld.

Over de winnaars

Prof. dr. Gerhard Rakhorst (1946) is verbonden aan de afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het UMCG en betrokken bij onderzoek naar mechanische hartondersteuning. Tijdens zijn studie reisde hij tweemaal naar Salt Lake City om met Willem Kolff mee te werken aan het implanteerbare kunsthart. Hij begon evenwel ooit als dierenarts. Rakhorst vestigde zich als dierenarts in Apeldoorn waar hij zich specialiseerde in de behandeling van apen (Apenheul). Hij startte een promotieonderzoek naar elektrocardiografie bij kalveren. In 1988 vertrok hij naar Groningen en werd hoofd Biomedische Technologie van het UMCG en later bijzonder hoogleraar kunstmatige organen. In 1999 initieerde hij een onderzoek naar toepassing van bloedpompen voor het doorstromen van donororganen met een zuurstofrijke preservatievloeistof. Rakhorst is in 2016 koninklijk onderscheiden.

Dr. ir. Arjan van der Plaats (1973) uit Groningen is Chief Technology Officer van Organ Assist. Geboren in Harlingen en opgeleid als biomedisch ingenieur aan de Universiteit Twente, promoveerde hij in 2005 aan de RUG onder begeleiding van Rakhorst op het toepassen van perfusie tijdens het vervoer van gedoneerde levers bij orgaantransplantatie. Onder Van der Plaats werd deze techniek bij Organ Assist verder ontwikkeld voor toepassing bij levers, nieren, harten en longen. De perfusietechniek van Rakhorst en Van der Plaats vervangt steeds meer de traditionele conserveringstechniek van donororganen door middel van statische koeling. Organen zijn hiermee langer houdbaar, worden in betere conditie gebracht en onder betere omstandigheden vervoerd.

Over de Wetenschapsdag

Dit jaar heeft de Wetenschapsdag een extra feestelijk tintje: niet alleen viert de Nierstichting haar 50-jarig bestaan, ook NierNieuws viert een 10-jarig jubileum. En omdat de dialyse inmiddels 75 jaar bestaat, bundelen we dit jaar de krachten met de Willem Kolffstichting.

 

Eerdere ontvangers Kolff Prijs

2013: Prof. dr. H. David Humes (Ann Arbor, Michigan) voor de bio-artificiële kunstnier

2011: Prof. dr. Hans Clevers (Hubrecht Instituut, Utrecht) voor stamcelonderzoek darmkanker

2009: Prof. dr. Donald B. Olsen (University of Utah, Salt Lake City), chirurgie kunsthartimplantaties

2004: Prof. dr. William H. Dobelle (New York, postuum), pionier kunstmatig zien

2003: Prof. dr. Jacobus van Noordwijk, bijdrage ontwikkeling kunstmatige nier tijdens WO2

2002: Prof. dr. J.C.M. Hattinga Verschure, grondlegger van de mantelzorg

2001: Mw. Drs. A. Oomen, orthopedagoog, onderwijs aan dialyserende kinderen

2000: Prof. dr. G. Zilvold, ontwikkeling revalidatietechnologie

1999: Mw. Catherien Jansen, ontwikkeling MéMé, lees- en spelmateriaal dementerende ouderen

1998: Mw. Ineke Wever, thuiszorg

 

Nieuwe nier voor Martin Gaus | 25-09-2018

Na jarenlange achteruitgang is er nu goed nieuws voor Martin Gaus: hij heeft een nierdonor gevonden en wordt in oktober getransplanteerd.

Dierenmanieren

In juni stond er een artikel over Martins nierproblemen en zijn zoektocht naar een nieuwe nier in het ledenblad Wisselwerking. Lees het artikel Dierenmanieren, Wisselwerking juni 2018.

Podcast Migrantendag | 30-06-2018

Op 30 juni 2018 organiseerde de NVN een themadag voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ivo Bolech interviewde drie professionals over de communicatie met deze patiëntengroep. Zij geven tips en achtergronden die niet alleen voor migranten of mensen met lage gezondheidsvaardigheden nuttig zijn; alle nierpatiënten kunnen er baat bij hebben!

Beluister de podcast Migrantendag

Meer over deze themadag is te vinden op de landelijke website van NVN, op deze pagina.

Nieren.nl één platform voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen | 18-04-2018

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) introduceren nieren.nl. Eén unieke online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen.
Op nieren.nl kunnen bezoekers betrouwbare informatie vinden over nierschade en over het leven met een nieraandoening. En is onderling contact mogelijk in een veilige online omgeving.

 

Bron: www.nierstichting.nl/nieuws/2018/04/een-platform-voor-nierpatienten/

Op 8 maart 2018 is het weer World Kidney Day (WKD)! | 08-03-2018

WKD wordt jaarlijks op de 2e donderdag in maart georganiseerd is een gezamenlijk initiatief van de International Society of Nephrology (ISN) en de International Federation of Kidney Foundations (IFKF).

Thema WKD 2018

Dit jaar zijn World Kidney Day en de Internationale Vrouwendag 2018 op dezelfde dag. Internationaal wordt er daarom in 2018 aandacht gevraagd voor het belang van gezondheid van vrouwen en (de preventie van) nierziekte bij vrouwen. Daarnaast is tijdige diagnose en goede zorg bij chronische nierziekte tijdens de zwangerschap belangrijk.

Meer info, kijk op www.worldkidneyday.nl/world-kidney-day

Presentatie ZZV, WMO, Compensatie OLVG | 04-11-2017

NIEUWS

09-12-2018
TV uitzending over dokter Kolff, de vader van de kunstnier
04-10-2018
ATTENTIE VOOR ONZE LEDEN
04-10-2018
Kolff Prijs 2018 voor uitvinders perfusiesysteem donororganen
25-09-2018
Nieuwe nier voor Martin Gaus
Bekijk het volledige nieuws
 
 
 
 
 
  Copyright 2018    -    Website door DigiConcept