AGENDA

31-08-2019
Juli/Augustus : Zomerstop
11-10-2019
Wetenschapsdag
23-11-2019
NVN ALV
30-11-2019
Eind november : Sinterklaasbingo met loterij
Bekijk de volledige agenda

Links naar andere websites

NIERORGANISATIES

www.nvn.nl
De site van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de landelijke vereniging waar ook de NVS bij is aangesloten. De site is net helemaal vernieuwd en biedt o.a. informatie over de diensten die de NVN biedt, informatiemateriaal dat beschikbaar is, themadagen die worden georganiseerd en nog veel meer. Op de NVN site vindt u ook de adressen en contacten van andere lokale nierpatiëntenverenigingen in Nederland.

NVN STAP
Vragen of problemen met werk en inkomen?
Bel NVN STAP: 035 – 693 77 99
Als u regelmatig of langdurig ziek bent dan kunt u te maken krijgen met allerlei problemen op uw werk of met uw studie. NVN STAP (Steun- en adviespunt) heeft 2 juristen/sociaal raadslieden in huis die u kunnen adviseren over werk, inkomen en scholing in combinatie met nierproblemen.

Kennisgroep zeldzame nierziekten
Er bestaan circa 70 verschillende zeldzame, erfelijke nierziekten of erfelijke ziekten waarbij nierproblemen voorkomen. De Kennisgroep zeldzame nierziekten is er voor alle mensen die met een zeldzame nierziekte te maken hebben.

www.nierstichting.nl
De Nierstichting is het orgaan dat zich op velerlei terrein inzet voor verbeteringen op het gebied van nierziekten. De Nierstichting is het gezicht van ‘ Nier Nederland’ Zij verzorgt de fondsenwerving, via de landelijke collecte en andere activiteiten. Zij voorziet in voorlichting aan het grote publiek en nierpatiënten. Zij stimuleert en financiert onderzoek en projecten op diverse gebieden.

www.nefrovisie.nl
Hans Mak Instituut: kwaliteitsinstituut voor de nefrologie. Het Hans Mak Instituut (HMI) is opgericht om de zorg voor nierpatiënten duurzaam te verbeteren. Het fungeert als een plein midden in de stad waar vele straten op uitkomen. Het is een ontmoetingspunt voor nierpatiënten, zorgprofessionals en wetenschappers. In de gebouwen rond het plein zetelen de organisaties die zich bezig houden met de kwaliteit, de financiering en de capaciteit van de zorg. Zij zijn stevig verbonden met dat plein waar van alles gebeurt.

www.nieren.nl
Vind betrouwbare informatie over leven met nierschade en ontmoet mensen zoals jij in een veilige omgeving.


ZELFMANAGEMENT

www.voluitlevenmetdiabetes.nl
Een initiatief van Diabetesvereniging Nederland, Hart&Vaatgroep en Nierpatiënten Vereniging Nederland. Patiënten met deze ziektes kunnen hier informatie vinden en eigen informatie bijhouden. Ook deze site is te gebruiken als zelfmanagement tool, maar heeft een andere functionaliteit als Mijnnnierinzicht.nl Ook weer de moeite waard om de mogelijkheden ervan te verkennen.

www.mijneigenkoers.nl
Deze site, een initiatief van Baxter Nederland, leverancier van dialysematerialen, geeft informatie over de verschillende keuzemogelijkheden t.a.v. dialysebehandeling, zoals peritoneaal dialyse en hemodialyse. De site heeft o.a. een keuze tool en geeft ook gebruikerservaringen uit de praktijk.
 

INFORMATIEF

www.dezorgnota.nl/
Deze website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de  overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Staat uw vraag er niet tussen, of u wilt extra uitleg? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, of in sommige gevallen met het ziekenhuis

www.zorgkaartnederland.nl
Zorgkaart Nederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Deze website biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganiatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener en geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg.

www.kiesbeter.nl
Alles over zorg en gezondheid, incl. keuzehulpen en wachtlijsten.

www.ziekenhuis.nl
Nog een keer nalezen wat je arts je uitlegde over een MRI-scan? Of op zoek naar een ziekenhuis of kliniek bij jou in de buurt? Op ziekenhuis.nl vind je alle medische informatie die je nodig hebt. Daarnaast kun je er korte bijsluiters van je medicijn vinden.

www.zorgwijzer.nl
ZorgWijzer.nl is al 18 jaar een begrip in de zorg. U vindt hier informatie over handicap en chronische ziekte.
Over de Wlz, Wmo,Zvw en Jeugdwet en nog veel meer.

www.seniorweb.nl/
Met heldere instructies en praktische tips maakt SeniorWeb u wegwijs in de digitale wereld. Van computerveiligheid tot Windows en Mac en van Facebook tot Skype. Zodat u zorgeloos aan de slag kunt met uw computer, tablet of smartphone.

www.meerkosten.nl/
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

www.hetcak.nl
Op deze site vind u informatie over de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten en kunt u kijken of u ergens voor in aanmerking komt.


DIALYSE

www.dialysewijzer.nl
Helpt bij het maken van jouw persoonlijke keuze


TRANSPLANTATIE

www.transplantatiestichting.nl
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van alle transplantatiecentra en donorziekenhuizen in Nederland. Zij treedt op als intermediair tussen het donorziekenhuis en het transplantatiecentrum. Daarnaast verzorg de NTS voor het brede Nederlandse publiek de voorlichting over donatie van organen en weefsels. De missie van het NTS: 'Optimaal gebruik van donororganen en -weefsels voor transplantatie' . Het ministerie van VWS heeft de NTS in het kader van de Wet op de orgaandonatie (WOD) aangewezen als orgaancentrum. Vanuit die functie voeren wij een aantal taken uit, waaronder het toedelen van beschikbare postmortale organen en weefsels aan patiënten op de wachtlijst.

www.donorregister.nl
Hier vindt de (potentiële) donor de nodige informatie en kun je je ook als (nier)donor registreren of je bestaande registratie wijzigen.

www.transplantatievereniging.nl
De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) heeft, als vereniging voor professionals betrokken bij transplantatie, tot doel het bevorderen van wetenschap en wetenschap¬pelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, orgaanverwerving en orgaan¬allocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing. Dit alles uiteraard specifiek op het gebied van de solide orgaantransplantatie, transplantatie-geneeskunde en de -chirurgie. De NTV werkt daarin nauw samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), die op haar beurt verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van het verwerven en alloceren van weefsel en organen binnen Nederland. Deze vereniging kan (dus) geen individueel advies o.i.d. geven en verwijst altijd naar de eigen arts.

www.nierdonoren.nl
Zij willen laten zien wat het betekent om een nier af te staan. Een nier aan een nierpatiënt beschikbaar stellen betekent: samen delen. Dat is dan ook het motto van deze vereniging.


MEDICATIE

www.apotheek.nl

Apotheek.nl is een website van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Op deze apothekers site vind je o.a. informatie over medicijnen.

www.bcfi.be
De site van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. VZW) bevat veel goede informatie over (NB in België) verkrijgbare informatie.

www.medicijnkosten.nl
Wilt u weten wat uw medicijnen kosten id de voor u afgegeven dosering en hoeveelheid. Hier kunt u het vinden.

www.uwbloedserieus.nl
Hier vindt uitleg over de meest voorkomende bloedonderzoeken en uitslagen in begrijpelijk nederlands.


DIEET

natriumarm.eu
De kookblog van Aranka met (h)eerlijke zoutarme gerechten.

www.smakelijketenzonderzout.nl
Erna's ongezouten website, smakelijk eten zonder zout is een particulier initiatief en verstrekt met haar website geheel belangeloos recepten en informatie aan mensen met een natriumbeperkt dieet!

www.simkookt.nl/
Recepten maken, proeven, delen en vastleggen. Beeld en smaak, twee passies. Een kookboek en een camera, dat is Sim. Deze gerechten zijn niet specifiek zoutarm dus wel opletten !

www.dieetinzicht.nl/
Deze site is voor mensen die, gezond of ziek, met voeding hun lichaam optimaal willen laten functioneren.BEROEPSVERENIGINGEN

www.nefro.nl
De Nederlandse Federatie voor Nefrologie is ontstaan uit de Dialyse Groep Nederland(DGN) en de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (NVVN) en vormt als zodanig het aanspreekpunt in Nederland waar dit de nefrologie, in de ruimste zin, betreft. De beroepsvereniging voor nefrologen dus.

www.dialyse.venvn.nl
V&VN Dialyse en Nefrologie is de beroepsvereniging van dialysverpleegkundigen. Zij telt ruim 2100 leden en streeft ernaar zoveel mogelijk verpleegkundigen werkzaam in de Nefrologie te verenigen.

venvnvs.nl
De nurse practioners hebben zich verenigd in de V&VN Verpleegkundig Specialisten.

www.dietistennierziekten.nl
Diëtisten Nierziekten Nederland, de beroepsvereniging van diëtisten die zich richten op nierziekten. De DNN is in 1979 opgericht onder de naam WDN (Werkgroep Diëtisten Nierziekten) naar een initiatief van diëtisten uit Amsterdam en Leiden.

www.vmwn.nl
De Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN) is een vereniging voor maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in dialyse- en transplantatiecentra.  Het doel van de vereniging is de psychosociale hulpverlening aan patiënten met een chronische nierziekte te optimaliseren. De vereniging behartigt de belangen van haar leden. Buiten de vereniging is zij de vertegenwoordiger van de groep maatschappelijk werkers nefrologie.


OVERHEID

www.rijksoverheid.nl/ministeries/

Het Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

NIEUWS

06-07-2019
Nacht van Bart
29-06-2019
Nierstichting Rally
23-04-2019
Digitaal magazine nieren.nl
07-03-2019
Nieuwe techniek maakt nierdialyse zonder operatie mogelijk
Bekijk het volledige nieuws
 
 
 
 
 
  Copyright 2019